Giá trị TAVICO

Cách chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận

Anh em TAVICO nên đọc cái này. Đọc xong ghi nhớ hoặc lật lại xem sau mỗi cuộc tranh luận với nhau để có kinh nghiệm. Mục đích nhằm tự giải quyết những rắc rối trong mỗi cuộc tranh luận để tranh luận đừng trở thành tranh cải và làm hỏng việc chung - Nguyễn Đình Tâm - Chủ tịch TAVICO - Tam kỳ, 01/05/2015

Mục đích cuối cùng của một cuộc tranh luận là cùng nhau thể hiện quan điểm ở mọi khía cạnh và thuyết phục người khác tin tưởng vào quan điểm của mình.

tranhluan

Theo Trí Thức Trẻ/BI

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]