Kho phần mềm tiện ích

Cách tạo USB Boot - Hiren's BootCD 10

taousbboot 04

Để tạo USB Boot, ta cần phải có những thành phần:

HP USB Disk Storage Format Tool: http://www.mediafire.com/?4i001gdokpwzj6o

grub4dos: http://www.mediafire.com/?6h7n1a53n75dr05

Hiren's.BootCD.10.0.iso: http://www.mediafire.com/?wissqpv8u5ar547

Sau khi tải 3 tệp tin đó về, thực hiện tiếp các bước sau:

1)      a.  Xả nén tệp tin (Extract file): SP27608.rar

          b.  Cài đặt "HP USB Disk Storage Format Tool" bằng cách chạy tệp tin“SP27608.exe”.

          c.  Chạy chương trình "HP USB Disk Storage Format Tool" trên Desktop.

              - Hình ảnh:

taousbboot 01

2)       a. Xả nén tệp tin grub4dos.rar

          b. chọn thư mục "grub4dosRun" >> chạy tệp tin "grubinst_gui.exe"

          c. Hình ảnh

taousbboot 02

3)      a. Chọn thư mục "grub4dosRun" >>chọn thư mục "grub":

          - Copy 2 tệp tin sang USB (Send 2 file to USB): "grldr" & "menu.lst"

          b. - Xả nén tệp tin (Extract file) Hiren's.BootCD.10.0.iso

              - Copy thư mục HBCD và các tệp tin qua USB:

             + Folder "HBCD"

             + File "autorun.inf" + "BootCD.txt".

Cuối cùng, ta được kết quả sau:

taousbboot 03

---------------------------------------------------------------

            Khởi động lại Computer để Boot với USB_BootCD

                             By TAVICO.net

                   

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]