Phần mềm quản lý hộ tịch – tSFC

(Đã ngừng kinh doanh và hỗ trợ )

A.Giới thiệu:

 Phần mềm TAVICO Solution for Civil (Quản lý hộ tịch) của công ty TAVICO dùng để quản lý, tra cứu, tổng hợp các thông tin công dân và các hoạt động liên quan đến hộ tịch của công dân. Đây là một giải pháp toàn diện về việc ứng dụng tin học hóa hành chính nhà nước. Với mong muốn phần mềm sẽ là công cụ đắc lực cải thiện tốt hơn công tác quản lý hộ tịch.

Hệ thống phần mềm quản lý hộ tịch khi đưa vào hoạt động sẽ góp phần phục vụ người dân tốt hơn nhờ rút ngắn thời gian giải quyết công việc, trao đổi thông tin chính xác, nhanh chóng, khắc phục tình trạng tản mạn của thông tin, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hộ tịch và tạo tiền đề cho việc thiết lập một hệ thống thông tin liên kết,  thống nhất giữa phòng tư pháp và các đơn vị tư pháp cấp xã, phường của Thành phố.

B. Lợi ích khi sử dụng phần mềm

- Phần mềm tSFC cung cấp đầy đủ các chức năng quán lý, báo cáo, tra cứu, báo cáo tổng hợp thông tin công dân về hộ tịch (Cung cấp đầy đủ các chức năng để thực hiện việc đăng ký quản lý về: Khai sinh, Kết hôn, khai tử; Xác nhận tình trạng hôn nhân; Nuôi con nuôi; Giám hộ cha, mẹ, con). Đáp ứng việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo dõi, báo cáo liên quan đến quản lý hộ tịch với cơ quan cấp trên một cách nhanh chóng và chính xác.

- Đáp ứng đầy đủ chế độ quản lý do bộ tư pháp ban hành

- Tự động in ấn bản chính, bản sao với số lượng không hạn chế các nghiệp vụ hộ tịch theo đúng mẫu giấy tờ được quy định trong pháp lý về công tác quản lý hộ tịch.

- Với giao diện thân thiện bằng phông chữ tiếng Việt, sử dụng dễ dàng, không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao. Phần mềm không cần cài đặt chỉ cần đăng ký tài khoản là dùng  được ngay.

-Các chức năng hỗ trợ tìm kiếm, thống kê khai thác thông tin, tạo lập các báo cáo định kỳ nhanh chóng, thuận tiện, đầy đủ và chính xác. Cho phép người sử dụng có thể tìm kiếm tất cả các thông tin có trên dữ liệu, hệ thống. Tích hợp khả năng tìm kiếm thông thường như: tìm kiếm theo hệ thống danh mục, tìm kiếm theo ngày đăng ký, ngày cấp giấy đăng ký, theo họ và tên bố mẹ … thật sự rất thuận lợi cho cán bộ hộ tịch và lãnh đạo.

-Ngoài ra còn cho phép các đơn vị đã triển khai có thể tải bản cài đặt mới về để cài lại và hệ thống tự động đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa phiên bản mới và phiên bản cũ để các đơn vị có thể kế thừa được dữ liệu.

- Bảo mật dữ liệu,bảo mật thông tin: Mỗi người dùng đều có một User và Password riêng để truy cập sử dụng phần mềm, đảm bảo tính bảo mật- an toàn về thông tin.

C. Chức năng chính

 tSFC đáp ứng đầy đủ các chức năng nghiệp vụ tương đồng, tuân thủ quy định về quản lý Hộ tịch hiện hành liên quan:

 1. Hệ thống: Cung cấp các chức năng:
  • Đăng nhập/ Hủy đăng nhập
   h001 
  • Thiết lập cấu hình hệ thống( CSDL, Đơn vị,  Quyết định, …)
  • Quản trị hệ thống(người sử dụng, tài khoản và vai trò)
  • Xem in nhật ký sử dụng hệ thống
  • Sao lưu và phục hồi dữ liệu
 2. Danh mục: Cung cấp các chức năng
  • Lập danh mục Địa bàn
  • Lập danh mục Quốc gia
  • Lập danh mục Dân tộc
  • Lập danh mục Nguyên nhân chết
 3. Khai Sinh: Cung Cấp các chức năng
  • Đăng ký khai sinh(Đúng hạn; Quá hạn; Đăng ký lại)
  • Cấp bản sao giấy khai sinh
  • Đăng ký cấp lại bản chính giấy khai sinh
  • Đăng ký thay đổi, cải chính nội dung khai sinh
  • Danh sách thông tin đăng ký khai sinh
 4. Kết hôn: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký kết hôn(Đăng ký lần đầu; Đăng ký lại)
  • Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn
  • Danh sách thông tin đăng ký kết hôn
 5. Khai tử: Cung cấp các chức năng
   • Đăng ký khai tử(Đúng hạn; Quá hạn; Đăng ký lại)
  hinh0002
  • Cấp bản sao giấy chứng tử
  • Danh sách thông tin đăng ký khai tử
  • Xác nhận tình trạng hôn nhân: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Danh sách thông tin đăng ký xác nhận trình trạng hôn nhân
 6. Nuôi con nuôi: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký nhận nuôi con nuôi
  • Cấp bản sao Giấy chứng nhận nuôi con nuôi
  • Đăng ký lại nuôi con nuôi
  • Danh sách thông tin đăng ký nhận con nuôi
 7. Giám hộ/ Chấm dứt giám hộ : Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký giám hộ
   hosogiamho
  • Cấp bản sao quyết định công  nhận việc giám hộ
  • Danh sách thông tin đăng ký giám hộ
  • Đăng ký chấm dứt giám hộ
  • Cấp bản sao quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ
  • Danh sách thông tin đăng ký chấm dứt giám hộ
 8. Nhận cha mẹ con: Cung cấp các chức năng
  • Đăng ký nhận con
  • Đăng ký nhận cha, mẹ( Con đã thành niên; Con chưa thành niên)
  • Cấp bản sao quyết định công  nhận cha, mẹ, con
  • Danh sách thông tin đăng ký nhận cha, mẹ, con
 9. Tìm kiếm- thống kê: Cung cấp các chức năng
  • Tìm kiếm thông tin hồ sơ các loại
  • Thống kê tình hình khai sinh
  • Thống kê tình hình cấp lại bản chính giấy khai sinh
  • Thống kê tình hình thay đổi bản chính nội dung khai sinh
  • Thống kê tình hình kết hôn
  • Thống kê tình hình khai tử
  • Thống kề tình hình xác nhận trình trạng hôn nhân
  • Thống kê tình hình nhận nuôi con nuôi
  • Thống kê tình hình giám hộ/ Chấm dứt giám hộ
  • Thống kê tình hình nhận nhận, cha, mẹ con
 10. Báo cáo số liệu: Các chức năng sau
  • Số liệu hộ tịch theo mẫu năm 2013
  • Số liệu đăng ký khai sinh và khai tử
  • Số liệu đăng ký kết hôn
  • Số liệu đăng ký con nuôi
 11. Gửi nhận hồ sơ
  • Gửi hồ sơ/ Nhận hồ sơ
  • Thống kê số liệu gởi, nhận hồ sơ.

D. Hình ảnh về phần mềm

 h004

VIDEO - tSFC

Bản cập nhật mới nhất của phần mềm hộ tịch (Bản dành cho các đơn vị đã sử dụng phần mềm của TAVICO) - Click vào đây để tải về.

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]