Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Đưa hệ thống website + phần mềm văn phòng trực tuyến - Ooffice cho trường Thái Phiên vào hoạt động thử nghiệm

Ngày 28/8, công ty TAVICO đã đưa vào chạy thử nghiệm hệ thống website + phần mềm ooffice cho trường THPT Thái Phiên huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Đây là hệ thống mới được nâng cấp từ hệ thống cũ. Sau thời gian chạy thử nghiệm, website + ooffice sẽ chạy chính thức tại địa chỉ: www.thpt-thaiphien-quangnam.edu.vn

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]