Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Nâng cấp tGenCode - Phần mềm sinh ra phần mềm

Nâng cấp chức năng tự động tạo dự án mẫu cho phần mềm tGencode.

Tự động đưa các Module và Menu chức năng vào Form main của dự án mẫu vừa được tạo.

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]