Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Chạy thử nghiệm website và phần mềm văn phòng trực tuyến cho trường DTNT Nam Giang

Ngày 3/9/2014; sau thời gian tiến hành dự án nâng cấp, TAVICO đã đưa hệ thống website mới và phần mềm văn phòng trực tuyến - Ooffice cho trường DTNT Nam Giang vào hoạt động thử nghiệm tại địa chỉ dtntnamgiang.tavico.vn.

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]