Thông tin nâng cấp, triển khai phần mềm

Chạy thử nghiệm website mới cho trường THPT Bắc Trà My

Ngày 5/9/2014; sau thời gian tiến hành dự án nâng cấp, TAVICO đã đưa hệ thống website mới cho trường THPT Bắc Trà My vào hoạt động thử nghiệm tại địa chỉ thptbactramy.tavico.vn.

Trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0909.378.208
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0905.657.167
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]