Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Đưa website + ooffice của trường PTDTNT Nam Giang vào hoạt động chính thức

Sau thời gian chạy thử nghiệm, hệ thống website mới, được nâng cấp từ website cũ (do nhà cung cấp khác thực hiện). Ngày 18/9/2014, Website và phần mềm Văn phòng trực tuyến của trường PT DTNT Nam Giang được đưa vào hoạt động chính thức tại địa chỉ: dtnt-namgiang-quangnam.edu.vn

truong ptdtnt nam giang