Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Đưa vào chạy thử nghiệm website công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Quảng Nam

Ngày 26/9/2014, TAVICO đưa website công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Quảng Nam chạy thử nghiệm tại địa chỉ http://xsktquangnam.vn

xsktquangnam