Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Thiết kế website, triển khai phần mềm Văn phòng trực tuyến cho trường THPT Phạm Phú Thứ

Ngày 05/02/2015, Công ty TAVICO đã hoàn thành bàn giao Thiết kế website, Triển khai phần mềm Văn phòng trực tuyến Ooffice cho trường THPT Phạm Phú Thứ - xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hệ thống hiện tại chạy tại địa chỉ: http://phamphuthu.edu.vn