Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Trúng thầu xây dựng phần mềm GIS cho UBND Huyện Thăng Bình

Ngày 23/4/2015 công ty TAVICO đã trúng thầu dự án xây dựng ứng dụng GIS quản lý hạ tầng Giao thông huyện Thăng Bình

Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thăng Bình