Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Thiết kế website, triển khai phần mềm Văn phòng trực tuyến cho trường THPT Lê Hồng Phong

Ngày 28/5/2015, TAVICO đã bàn giao và hướng dẫn sử dụng hệ thống website, phần mềm Văn phòng trực tuyến - Ooffice cho trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Website trường chạy tại địa chỉ: http://thptlehongphongquangnam.edu.vn

lehongphong