Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Thiết kế website cho trường Phan Bội Châu Thành phố Tam Kỳ

Ngày 22/10/2015 công ty TAVICO đã tiến hành bàn giao sản phẩm "Thiết kế website, triển khai phần mềm Văn phòng trực tuyến - Ooffice" cho trường THPT Phan Bội Châu Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Website chạy tại địa chỉ: http://pbc.edu.vn

pbc

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]