Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Thiết kế xong website cho công ty sở hữu trí tuệ Invenco

Ngày 24/11/2015 công ty TAVICO đã thiết kế xong website cho công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO (Nâng cấp từ website cũ). INVENCO là công ty về quyền sở hữu trí tuệ số 1 Việt Nam, được thành lập từ năm 1991.

Địa chỉ website công ty: http://invenco.com.vn

invenco

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]