Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Hệ thống GIS Quan trắc môi trường tự động liên tục

Ngày 07/12/2017, Đã hoàn thành và bàn giao Trang thiết bị truyền, xử lý và lưu trữ dữ liệu quan trắc tự động online.

Bao gồm cả phần cứng, máy chủ, phần mềm GIS thuộc Gói thầu: Xây dựng hệ thống truyền, lưu trữ dữ liệu, quan trắc môi trường tự động, liên tục của tỉnh Quảng Nam.

Đây là hệ thống lớn, mang tính tự động hoá cao, kết hợp cả phần cứng, phần mềm, thiết bị chuyên dụng. Hệ thống có nhiệm vụ giám sát liên tục 24/7 toàn bộ dữ liệu quan trắc môi trường của các nhà máy lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

gisquantrac