Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai mạng xã hội ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày 09/2/2018, TAVICO đã tiến hành triển khai hệ thống Mạng xã hội ngành Tài nguyên và Môi trường. Đây là hệ thống kết nối, trao đổi chia sẽ, thích, bình luận như kiểu Facebook hoặc Zalo dành riêng cho ngành Tài nguyên và Môi trường.

Ứng dụng tương thích với hầu hết các thiết bị di động.

Giao diện ứng dụng:

itnmt1

itnmt2