Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai hệ thống tự động hóa: thu thập, truyền dữ liệu quan trắc online, liên tục cho PANKO Tam Thăng

Ngày 1/6/2018, TAVICO đã hoàn thành triển khai hệ thống tự động hóa (Automation) thu thập, truyền dữ liệu quan trắc tự động các chi tiêu quan trắc tại nhà máy XLNT khu công nghiệp Panko Tam Thăng về cơ quan quản lý nhà nước.

Hệ thống bao gồm thiết bị và phần mềm được TAVICO phát triển hoàn toàn. Toàn bộ dữ liệu quan trắc nước thải được quản lý theo công nghệ điện toán đám mây (Clouding Computing) với đầy đủ công cụ phân tích, tính toán, so sánh báo cáo tự động liên tục 24/7.

panko

Hình ảnh phần thiết bị

tb1

tb1

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]