Thông tin nâng cấp, triển khai phần mềm

Nâng cấp phần mềm kho theo yêu cầu của công ty 584 Nha Trang

Phần mềm kho được tùy chỉnh theo yêu cầu riêng của Công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang: Tính cước vận tải, In hóa đơn GTGT, In hóa đơn vận chuyển, kết xuất dữ liệu cho kế toán, v.v... Triển khai trên hệ thống mạng LAN

Nâng cấp giao diện cho website HOAIBAOTRE Group

Ngày 15/09/2013 Hoaibaotre Group chạy website ở giao diện mới http://hoaibaotre.com

Triển khai phần mềm Ooffice cho trường THPT Bắc Trà My

Ngày triển khai 04/09/2013 Tại huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam

Triển khai phần mềm Ooffice và Website cho trường THPT Sào Nam

Ngày triển khai 10/09/2013 Tại huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

Thông tin về các đợt nâng cấp phần mềm của TAVICO - Kể từ tháng 7/2012 trở về sau

nangcap tuthang7
Hoàn thành phiên bản v1.0 cho phần mềm Quản lý tiệm cầm đồ - Tháng 8/2013
Hoàn thành phiên bản v1.0 cho phần mềm Quản lý đăng ký kinh doanh - Tháng 8/2013
Hoàn thành phiên bản v1.0 cho phần mềm GIS quản lý hạ tấng đô thị - Tháng 7/2013
Hoàn thành phiên bản v1.0 cho phần mềm quản lý quỹ -

Trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0909.378.208
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0905.657.167
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]